Pravno obvestilo

 

1.       O spletni strani

1.1. Upravljavec spletne strani www.coaguchek.si[1] je Roche, farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13g, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec).  

1.2. Spletna stran je namenjena informativni predstavitvi poslovanja upravljavca v Sloveniji in globalno.

1.3. Uporabnik spletne strani[2] naj si pred prvim obiskom prebere Pravno obvestilo in pogoje uporabe in tudi kasneje občasno pregleda veljavne Pogoje uporabe in določbe o varovanju zasebnosti, saj si upravljavec pridružuje pravico do njihove spremembe.

[1] Za namen tega pravnega obvestila obsega pojem spletne strani vse spletne strani na naslovu www.coaguchek.si (v nadaljevanju: spletna stran).
[2] Uporabnik ali uporabnica (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je fizična ali pravna oseba, ki uporablja ali zaprosi za uporabo javno dostopne elektronske komunikacijske storitve (čl. 3/1-69 ZEKom-1).

2.       Pravice intelektualne lastnine

2.1. V skladu z Zakonom o avtorski in drugih sorodnih pravicah (ZASP) je upravljavec spletne strani nosilec avtorskih pravic nad vsemi vsebinami objavljenimi na spletni strani (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi, itn.).

2.2.   Vsebine so uporabniku na voljo izključno za njegovo osebno, tj. nekomercialno, rabo (čl. 50 ZASP). Brez pisnega dovoljenja upravljavca je tako prepovedano vsakršno spreminjanje, kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje vsebin v komercialne namene. Z zakonom (čl. 48, 49, 51 ZASP) sta dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela.

2.3.   Upravljavec spletne strani je imetnik vseh storitvenih in blagovnih znamk, omenjenih na spletni strani, razen če ni na spletni strani drugače navedeno. Blagovne znamke upravljavca so ustrezno registrirane in varovane z Zakonom o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti.

3.       Pogoji uporabe in omejitev odgovornosti

3.1. Upravljavec je spletno stran oblikoval s potrebno skrbnostjo in se bo tudi v prihodnje po najboljših močeh trudil, da bo spletna stran zagotavljala tekoče in pravilne podatke.

3.2. Vsak uporabnik dostopa, pregleduje in uporablja objavljene vsebine na lastno odgovornost ter z vstopom in ogledom kateregakoli dela oziroma vsebine spletne strani potrjuje, da se strinja z omejitvami, navedenimi v tem Pravnem obvestilu in pogojih uporabe. Upravljavec spletne strani in avtorji vsebin, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval določbe v Pravnem obvestilu in pogojih uporabe ter predpise s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.

3.3. Vsebina spletnih strani je namenjena predvsem slovenskim uporabnikom, zato je prilagojena slovenski pravni ureditvi. Upravljavec spletne strani ne zagotavlja tujim uporabnikom, da so vsebine na spletni strani skladne s predpisi, ki veljajo v drugih državah oziroma, da so izdelki in storitve upravljavca v drugih državah na voljo v enaki obliki in pod enakimi pogoji. Tuji uporabniki so pri dostopanju in uporabi vsebin spletne strani dolžni ravnati skladno z veljavnimi predpisi njihove države.

3.4. Upravljavec si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani kadarkoli spremeni, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

3.5. Vse informacije in vsebine na spletni strani so zgolj informativne narave in niso namenjene vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja. Vsebine na spletni strani v nobenem primeru ne predstavljajo ponudbe, nasveta za nakup, trgovanje ali kakršnokoli transakcijo ali vlaganja itn. Informacije o izdelkih in aktivnih učinkovinah, ki so navedene na spletni strani, predstavljajo le splošno informacijo o ponudbi družbe. Tudi informacije o različnih bolezenskih stanjih so izključno splošno informativne narave, saj ni namen upravljavca dajati strokovne zdravniške nasvete ali navodila za zdravljenje,  upravljavec in avtorji vsebin na spletni strani pa tudi ne prevzemajo nobene odgovornosti za točnost in ažurnost vsebin spletne oziroma za njihovo uporabo – v zvezi z uporabo proizvodov in storitev upravljavca za namene zdravljenja, se mora uporabnik posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

3.6. Spletna stran vsebuje tudi hipertekstualne povezave do spletnih strani tretjih oseb. Povezave so objavljene v pomoč uporabnikom pri iskanju dodatnih informacij. Ker upravljavec ne more zagotoviti nadzora nad vsebino spletnih strani tretjih oseb, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino na teh spletnih straneh oziroma za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov pri dostopanju do in uporabi teh strani. Objava hipertekstualne povezave do spletne strani tretje osebe tudi ne implicira nikakršnega mnenja oziroma stališča upravljavca glede vsebin na tej spletni strani.

3.7. NITI UPRAVLJAVEC, ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O., NITI KATERAKOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TE SPLETNE STRANI, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA OZIROMA BI BILA V ZVEZI Z DOSTOPOM DO, OBSTOJEM ALI UPORABO SPLETNE STRANI OZIROMA VSEBIN, KI JIH SPLETNA STRAN VSEBUJE, ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE VSEBIN NA SPLETNI STRANI ALI ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI INFORMACIJ IN VSEBIN NA SPLETNI STRANI, NE GLEDE NA TO, ALI SO BILI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE OBVEŠČENI ALI NE.

4.       Varovanje osebnih podatkov

4.1. Upravljalec se zaveda pomena varovanja osebnih podatkov uporabnikov, zato je ob upoštevanju tehnološkega razvoja in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zasebnosti elektronskih komunikacij (Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP, Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 itn.) po svojih najboljših močeh predvidel in sprejel potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za varnost obdelave podatkov uporabnikov spletne strani ter za zaščito osebnih podatkov uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom, neustrezno uporabo, razkritjem, izgubo ali uničenjem.

4.2. Upravljavec zaradi varstva osebnih podatkov in zasebnosti elektronskih komunikacij uporablja industrijski standardni požarni zid in zaščito z geslom, vendar opozarja uporabnike, da lahko le sami zagotovijo ustrezno zaščito svoje strojne in programske opreme in s tem varnost svojega elektronskega komuniciranja. Upravljavec je zaradi zagotavljanja ustreznih organizacijskih ukrepov sprejel tudi lastno Direktivo o varovanju osebnih podatkov.

4.3. Upravljavec zbira osebne podatke uporabnikov spletne strani na dva splošna načina:

4.3.1. Podatki, ki jih prostovoljno posredujejo uporabniki

4.3.1.1. Upravljavec zbira osebne podatke uporabnika le takrat, ko mu jih uporabnik posreduje s prijavo, izpolnjenim obrazcem ali elektronsko pošto, kot del naročila produktov ali storitev, zahtevo ali povpraševanje po produktih in storitvah upravljavca in v drugih primerih, ko se uporabnik odloči, da bo upravljavcu posredoval svoje podatke.  Uporabnik se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil, uporabljal in posredoval tretjim le za namen, zaradi katerega so bili podatki posedovani in samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego tega namena.

4.3.1.2. Izključno odgovornost za resničnost posredovanih osebnih podatkov prevzamejo uporabniki.

4.3.1.3. Uporabnik, ki je upravljavcu posedoval svoje osebne podatke, jih ima pravico kadarkoli pogledati, popraviti ali zahtevati njihov izbris. To lahko stori sam, ob registraciji oziroma prijavi v posamezne aplikacije, kadar te možnosti ni pa lahko uporabnik upravljavcu piše (glej tč. 6).

4.3.1.4. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od posebnih storitev ali komercialnih sporočil upravljavca (npr. novice preko e-pošte). Uporabnik ima jasno, izrecno in brezplačno možnost odjave od prejemanja sporočil upravljavca že v trenutku, ko so osebni podatki uporabnika pridobljeni, nato pa kadarkoli. Na možnost odjave je uporabnik opozorjen v vsakem prejetem sporočilu upravljavca. Odjava se izvede po navodilih upravljavca, ki so navedena v spletni aplikaciji in v vsakem sporočilu upravljavca. Upravljavec se zavezuje, da se bo po najboljših močeh trudil, da bo v takem primeru kontaktne podatke uporabnika čim prej izločil iz svojega sistema, pridržuje a si pravico, da pred obravnavo zahtevka za odjavo po potrebi od uporabnika zahteva dodatne informacije.

4.3.2. Podatki, ki se zbirajo samodejno

Skrbnik uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori kadar bodo piškotki poslani.

4.3.2.1. Piškotki: Obvestilo o piškotnih je podano skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah, ki ureja pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostopa do podatkov, shranjenih na vašem računalniku ali mobilni napravi. . Upravljavec z uporabo piškotkov pridobiva podatke za statistiko o obisku na spletni strani. Uporabnik lahko svoj brskalnik nastavi tako, da zavrne vse piškotke ali da uporabniku sporoči, kdaj je bil piškotek poslan. Če uporabnik zavrne piškotke, nekateri deli spletne strani morda ne bodo pravilno delovali.
Sistemski piškotki so tisti piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. Analitični piškotki se uprabljajo za pridobivanje podatkov o obisku strani.

Uporabljeni so sledeči piškotki:

Sistemski piškotki

Ime piškotka

Namen uporabe

Čas veljave

Podjetje

disable_tracking

Hrani izbiro o sledenju uporabniku

do konca seje

Roche farmacevtska družba d.o.o.

cookie-alert

Hrani podatek o izbiri uporabe piškotkov

do konca seje

Roche farmacevtska družba d.o.o 

renderid

Hrani ID za pravilen prikaz portala portala

do konca seje

Roche farmacevtska družba d.o.o 

text-size-corporate

Hrani velikost besedila portala

do konca seje

Roche farmacevtska družba d.o.o 

 

 

 

     

Analitični piškotki

Ime piškotka

Namen uporabe

Čas veljave

Podjetje

s_gts

Adobe Analytics
(statistika ogledov spletne strani)

do konca seje

Adobe Systems Software Ireland Ltd

s_cc

Adobe Analytics
(statistika ogledov spletne strani)

do konca seje

Adobe Systems Software Ireland Ltd

s_fid

Adobe Analytics
(statistika ogledov spletne strani)

2 leti

Adobe Systems Software Ireland Ltd

s_sq

Adobe Analytics
(statistika ogledov spletne strani)

do konca seje

Adobe Systems Software Ireland Ltd

s_nr

Adobe Analytics
(statistika ogledov spletne strani)

1 mesec

Adobe Systems Software Ireland Ltd

 

P4.3.2.2. Podatki o posameznem uporabniku, ki so zbrani s samodejno tehnologijo zajemajo  podatke o spletni strani iz katere je uporabnik dostopal do spletne strani upravljavca, podatke o spletnih straneh tretjih oseb, do katerih je uporabnik dostopil iz spletne strani upravljavca, IP-naslov uporabnika in čas trajanja obiska na spletni strani, ne pa tudi njegovega elektronskega naslova, razen če ga uporabnik sam posreduje.

4.3.2.3. Podatki zbrani s samodejno tehnologijo ne razkrivajo identitete posameznega uporabnika in jih upravljavec tudi ne bo uporabil za ugotavljanje identitete.

4.3.2.4. Upravljavec iz podatkov, ki jih posredujejo uporabniki in iz podatkov, ki ji pridobi samodejno, izloči možne osebne identifikatorje uporabnikov in jih nato anonimizirane shrani, kombinira in obdeluje v agregatni obliki [zbirni podatki]. Upravljavec uporablja tako pridobljene podatke le zaradi izboljšanja kakovosti svojih produktov in storitev in za namene boljšega upravljanja spletne strani

4.3.2.5. Če predpisi, ki urejajo varnost elektronskih komunikacij in varstvo osebnih podatkov, ne določajo drugače, se šteje, da je uporabnik izrazil svojo osebno privolitev za zbiranje, shranjevanje in uporabo samodejno zbranih osebnih podatkov ter za posredovanje zbirnih podatkov z izbiro ustreznih nastavitev v brskalniku in drugih aplikacijah. Takšna privolitev se šteje za osebno privolitev po določbah ZVOP.

4.3.3.       Izmenjava in prenos podatkov

4.3.3.1. Upravljavec lahko poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

4.3.3.2. Tretje osebe ne uporabljajo podatkov uporabnikov v neposredne tržne namene. Osebno določljivih podatkov uporabnikov, ki jih posreduje uporabnik, upravljavec ne bo prodajal ali jih drugače dajal na razpolago tretjim osebam za neposredno uporabo pri trženju, razen če je bil uporabnik o tem prej jasno in izrecno obveščen in je k temu podal osebno privolitev.

4.3.3.3. Pošiljanje elektronske pošte prijateljem ali sodelavcem: Na nekaterih spletnih mestih upravljavca ima uporabnik možnost poslati povezavo ali sporočilo z napotilom na spletno stran upravljavca drugim uporabnikom. Tako pridobljene naslove elektronske pošte bo upravljavec uporabil za pošiljanje svojih komercialnih informacij in ne za druge namene. Prejemnik obvestil se lahko od nadaljnjega prejemanja kadarkoli odjavi (glej tč. 4.3.1.6).

5.       Spremembe izjave o zasebnosti

5.1. Datum začetka veljavnosti te izjave o zasebnosti je 10.06.2016.

6.       Stik z upravljavcem

6.1. V primeru težav, vprašanj ali vpogleda, popravka, blokiranja in izbrisa vaših osebnih podatkov lahko upravljavcu pošljete obvestilo na naslov: Roche farmacevtska družba d.o.o., Vodovodna cesta 109, SI-1000 Ljubljana ali e-naslov slovenija.info@roche.com.

006-1017-CAC